CLOSE
CATEGORIES
  FILTERS

  Privacy & Security

  MARUL.COM  GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. LÜTFEN www.marul.com SİTESİNİ VE UYGULAMASINI KULLANMADAN ÖNCE İŞBU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
  2. www.marul.com 'daki Web sayfaları ve ona bağlantılı tüm sayfalar ("Site"ler) ve (‘Uygulama’), bir MARUL TEKNOLOJİ A.Ş ("MARUL.COM"un) malıdır ve MARUL.COM tarafından işletilir. Bunlara, sizler ("Kullanıcılar) tarafından erişildiğinde, aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlar dahilinde MARUL.COM çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
  3. İşbu Gizlilik Politikası Prensiplerini okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, SİTE'yi VE UYGULAMA’yı kullanmaktan vazgeçiniz. SİTE’yi ve UYGULAMA’yı kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 
  4. www.marul.com sitesindeki ve uygulamasındaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aksi halde MARUL.COM bu durumdan dolayı sorumluluk kabul etmez. 
  5. MARUL.COM, internet sitesi ve uygulaması üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Kullanım Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 
  6. İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanım Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.
  7. Üyelik veya web sitesi ve uygulaması üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) MARUL.COM tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Aşağıdaki bilgiler dahilinde MARUL.COM bir takım bilgi ve verileri kayıtlı tutar. MARUL.COM kişisel verilerin gizliliğine önem veren bir sitedir. Hiçbir şekilde kişisel verileriniz, 3. Kişi ve kurumlarla paylaşılmaz.
  8. MARUL.COM, kendisine bağlı internet sitelerinde ve uygulamasında <iletişim> başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. MARUL.COM’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de ve uygulamasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
  9. MARUL.COM, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve sitede ve uygulamada sunulan tüm hizmet ve servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; MARUL.COM ve MARUL.COM’a bağlı tüm internet siteleri ve uygulamasındaki, ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. 
  10. MARUL.COM, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. MARUL.COM, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
  11. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. MARUL.COM tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; MARUL.COM  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
  12. MARUL.COM ve MARUL.COM’a bağlı internet sitelerinde ve uygulamada olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, MARUL.COM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, MARUL.COM tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. MARUL.COM’un 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.    
  13. MARUL.COM, MARUL.COM’a bağlı internet siteleri ve uygulama içerisinden başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. MARUL.COM, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. MARUL.COM, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak  hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 
  14. Sitede ve uygulamada neşrolunan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece MARUL.COM’un Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsar, bunlar dışındaki herhangi bir reklam verenin Tanımlama Bilgilerinin kullanılmasını kapsamaz.
  15. MARUL.COM’a üye olmak için Facebook, Twitter ve Google gibi sosyal medya hesaplarına erişim izni veren kullanıcı, 3.parti bu sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. 3. Parti web sitelerinin gizlilik politikalarını değiştirmesi durumunda oluşacak veri kayıpları, sistem açıkları gibi güvenlik ihlallerinden ve doğacak zararlardan MARUL.COM sorumlu tutulamaz. 
  16. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. MARUL.COM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini MARUL.COM’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.
  17. MARUL.COM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
   • Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
   • MARUL.COM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
   • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
   • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. 
  18. MARUL.COM, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. 
  19. Kullanıcılar, site üzerinden ve uygulama üzerinden sisteme üye olurken verdikleri Kişisel Tanıtım Bilgilerini doğru ve geçerli olduğunu, kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Aksi halde doğacak zararlardan MARUL.COM sorumlu değildir. 
  20. MARUL.COM, üye işyeri satıcı mağazalar ile onlardan ürün veya hizmet satın almak isteyen kullanıcıların bir takım iletişim bilgilerini paylaşmak zorundadır. Bu üye işyeri satıcıların kullanıcıların bilgilerine dair gizlilik ve güvenlik politikalarından MARUL.COM sorumlu değildir.
  21. Üyeler, Site ve uygulama üzerinden yaptıkları alışverişler sırasında toplanan kredi kartı bilgilerinin, satın alınan ürün ve hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılacağını ve satın alma işleminin gerçekleşebilmesi için bankalarla ve kredi kartı şirketleriyle paylaşılabileceğini kabul eder.
  22. Üyelerin kişisel verileri ve kredi kartı bilgileri MARUL.COM tarafından saklanmamakta ve doğrudan bankaya gönderilmektedir. MARUL.COM,  bilgi kaybını ve verilerin izinsiz ele geçirilmesini engellemek için en yüksek güvenlik önlemlerini sistemlerinde bulundurmaktadır. 
  23. Bu kişisel bilgiler,  işbu sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşme amacına aykırı olabilecek istenmeyen kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır ve ele geçirilmesini önlemek amacıyla üyelerin tüm kişisel bilgileri SSL Secure sistemi ile şifrelenerek korunmaktadır. 
  24. MARUL.COM, kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site ve uygulama hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
  25. Teknik iletişim dosyası,  siteyi ve uygulamayı kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi ve uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sistemde kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
  26. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
  27. MARUL.COM, tarafından Site ve uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, MARUL.COM, ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. 
  28. İş bu sözleşmeden veya sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
  29. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@marul.com adresine email gönderebilirsiniz. MARUL.COM’a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

   

  Firma ünvanı: MARUL TEKNOLOJİ A.Ş

  Adres:   Köşklü Çeşme mah. Yeni Bağdat cad. no:154c Gebze - Kocaeli 41400

  Telefon: 0850 532 71 28

  Eposta: info ( @ ) marul.com

  marul.com®